menu

20 jaar Bestuur Regio Utrecht

-groot-

20 jaar Bestuur Regio Utrecht

20 jaar Bestuur Regio Utrecht

Op 1 juli 1995 werd Bestuur Regio Utrecht opgericht. Bijna twintig jaar lang werkte BRU in een samenwerkingsverband van gemeenten aan de evenwichtige ontwikkeling van de grootstedelijke regio Utrecht. Met de inwerkingtreding van de Wet afschaffing plusregio’s is het merendeel van de taken van BRU per 1 januari 2015 overgegaan naar de provincie Utrecht en wordt de organisatie eind 2015 opgeheven.

Op 10 juni 2015 kwamen circa tweehonderd (oud-)medewerkers en (oud–)bestuurders van BRU, (oud-)partners van BRU en (oud-)medewerkers van gemeenten bijeen in De Landgoederij om het jubileum te vieren en tegelijkertijd afscheid te nemen van BRU.

 

Powered by: welCommerce ecommerce makers